PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL / POLÍTICA DE PRIVACITAT

Mitjançant aquest Avís Legal i d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el TITULAR avisa als usuaris de la seva política de protecció de dades, per tal que aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que els puguin requerir amb motiu de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Excepte en els camps on s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries. Les dades personals recollides seran tractades de forma secreta i confidencial i la seva recollida té com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts pel TITULAR en el Portal en cada moment. Els usuaris accepten que les dades personals facilitades puguin ser objecte de tractament en fitxers automatitzats de titularitat i responsabilitat de TITULAR. Els usuaris poden exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint un correu electrònic a l’adreça celler@bergonyoidurall.com

XARXES SOCIALS

Enric Bergonyó es troba present a les xarxes socials. El tractament de les dades que es realitzi de les persones que connectin amb el TITULAR a través d’aquests canals, sigui per fer-se seguidores, o per altres sistemes, es regirà igualment per aquestes condicions generals d’ús, sens perjudici d’aquelles condicions específiques inherents a la xarxa que correspongui.

El TITULAR tractarà les dades de l’USUARI amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social que correspongui, informar-lo d’activitats, productes o serveis del TITULAR , o de tercers que puguin estar relacionats amb la seva activitat, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials puguin permetre.

Menú